Własny dom żółwia – Wiwarium

Chcąc aby hodowane przez nas żółwie zachowały dobrą kondycję, mu- simy zadbać o odpowiednie dla nich „mieszkanie”. Ponieważ będziemy się starali odtworzyć w miarę możliwości ich naturalne warunki życiowe w mi- niaturze, należy wnikliwie zapoznać się z charakterystyką posiadanego ga- tunku żółwia i jego naturalnymi potrzebami. Od tego zależeć będzie materiał użyty do budowy terrarium, podłoże, oświetlenie, wystrój i użyta roślinność. W zależności od rodzaju można pomieszczenie dla żółwi podzielić na trzy grupy:
– akwaria — dla żółwi wodnych
– akwaterraria — dla żółwi ziemnowodnych
– terraria — dla żółwi lądowych

Wszystkie 3 rodzaje wiwariów różnią się między sobą, posiadają jednak szereg cech wspólnych, które zostaną omówione w pierwszej kolejności.

Rozmiary terrarium muszą być dostosowane do wielkości żółwia. Za wystarczające przyjmuje się długość równą około pięciu długościom żółwia i szerokość równą jego trzem długościom. Tak więc dla przeciętnego żółwia lądowego (ok. 15 cm) zbudujemy terrarium o wymiarach 75 x 45 cm. Wysokość terrarium powinna być taka aby uniemożliwić żółwiom ucieczkę. Pamiętać należy o tym, że żółwie dobrze się wspinają i często opie- rają się na pancerzu drugiego osobnika. Dla dużych okazów wysokość 35—40 cm powinna być dostateczna. Przy bogatym wystroju terrarium, po- większamy je odpowiednio. Także przy hodowli większej ilości gadów w jed- nym pomieszczeniu wskazane jest powiększenie „metrażu” o około 1/4 na każdego nowego lokatora. W przypadku hodowli żółwi wodnych wielkość, czy raczej pojemność akwarium, związana musi być także z częstotliwością wymiany wody. Przyjmujemy, iż 100 litrowe akwarium wymaga wymiany wody raz w tygod- niu. Mniejsze — odpowiednio częściej. Maksymalne rozmiary akwarium czy terrarium w zasadzie nie istnieją, ogranicza je jedynie szczupłość naszych mieszkań. Pamiętać trzeba, że nie- dopuszczalne jest umieszczanie zwierząt, przyzwyczajonych do nieograni- czonych przestrzeni, w ciasnych pojemnikach, nie zapewniających swobody poruszania się i wyboru oświetlonego lub zacienionego miejsca. Postępowa- nie takie odbija się na psychofizycznej kondycji żółwia i w perspektywie doprowadzić może nawet do jego śmierci.